сряда, 30 юни 2010 г.

Въпрос-загадка

Изготвил: Йеродякон Петър Граматиков


„Няма нищо ново под слънцето”!
„Няма нищо ново под слънцето”?

Въпрос-загадка:

Баналната фраза, използвана за заглавие, с промяната на препинателните знаци след нея, придобива различен смисъл и излъчва противоположни послания. През 2009 г. се проведоха важни избори за национален и европейски парламент. Загадката цели да изостри сетивността на избирателя към политическите заявления, обещания, прогнози, тъй като гласуването на доверие, упражняването на основното ни гражданско право на участие и даване вота на всеки един от нас по време на избори, трябва да доведе на власт онзи, който не ще злоупотреби, не ще опорочи или подмени нашия избор. През 2010 година в България се изострят конфликтите между млади хора на идеологическа основа – крайно леви и крайно десни мировъзрения, с чието париране се ангажира и българският президент.
На вниманието на читателите предлагаме един материал под надслов “Нова Европа ще бъде социалистическа”. Предположете кой би могъл да е автор на цитирания текст и откога датират изложените в него идеи и тежнения по обединена Европа? Като подсказка и за улеснение в нелеката задача можем да посочим, че това не е цитат от някоя Резолюция или Препоръка от структурите на Европейския Съюз, сътворена от еврочиновниците в Брюксел или Старсбург, а написаното е излязло изпод перото на един виден български политик. Но кой е той? Не е ли някой представител на ПЕС – Партията на европейските социалисти ли или от лявата алтернатива в БСП? От коя епоха произлиза текстът - отпреди приемането на страната ни за пълноправен член на Европейския съюз или от друг времеви отрязък?

Текст:

“Светът е свикнал до такава степен с настоящата стопанска и обществена структура, щото е наклонен да смята последната като неподлежаща на никаква промяна, а даже вечна... Утрешна нова Европа, обаче няма да бъде творение само на една генерация. Тя няма да бъде изградена изведнъж или за няколко години или десетилетия. Капиталистическата система беше, например, резултат на една дълга подготовка, на дълги и упорити борби, плод на една техническа и социална революция. Досегашна Европа получи своя политически и социален образ, такава каквато ние я познаваме, чрез Виенския конгресчрез свършването на Наполеоновите войни. В стопанско отношение стара Европа – нека назовем така Европа до първата Световна война от 1914-1918 година – беше английски продукт. В идеологическо отношение, обаче, капиталистическа Европа беше плод на господстващата ощеи днес доктрина на френската революция, на философско-социалните възгледи на просвещението, на енциклопедистите и френките юристи. Френският граждански законник “Code civil”, например, служеше като образец за нормиране на граждамско-стопанските отношения в цяла Европа. В историческо отношение ние познаваме три периода в живота на Европа. Европа на гръко-римската култура и цивилизация, т. е. древна Европа. След това средновековна Европа и най-после Европа от капиталистическата епоха. И тази Европа днес изчезва от арената на живота, като преминава в историята, за да направи място на нова - можем да я наречем четвърта - Европа. Всяка от тия три епохи от живота на Европа има един особен външен облик и едно типично ней поведение, свой дух, своя култура, своя държавническа структура и въобще свой собствен жизнен стил... Идейните основи на утрешна нова Европа няма да бъдат, нито ония на днешния капитализъм, нито тия на руския болшевизъм. Аз смятам, че утрешна нова Европа ще се отличава доста съществено от тия две системи. Утрешна нова Европа ще бъде в значителна степен социалистическа. Всички ценности на миналото ще бъдат запазени, като даже последните ще послужат като основа, върху които ще гради и бъдещето. И все пак между тези основи ще има много нови елементи. В утрешна нова социалистическа Европа капиталът няма да бъде отсранен, в противоположност на болшевишката концепция, но напротив, ще бъде запазен като творческа стопанска сила. Капиталът ще бъде социален, т. е. ще бъде поставен в служба на общността, на нацията, при което частно-стопанските интереси ще бъдат хармонирани с обществените... Социализмът ще бъде във всяка една държава на нова Европа национален, а не интернационален.Това означава, че не класите – пролетариат или буржоазия – но народите сами ще уреждат помежду си своите отношения, с оглед на взаимната съвместна работа и взаимопомощ и защита при защита на общите интереси на европейската общност. Нова Европа ще образува в идейно и стопанско отношение една единност. Поставя се въпроса, дали в отношенията между държавите на нова Европа принципите за равенство и свобода на отделните европейски народи ще бъдат жертвани или накърнени? Една такава опасност е съвършено неоснователна. В тоя случай ние можем да се позовем на обстоятелството, че свободата и равенството – даже и между гражданите на една и съща държава, както и между отделните държави – е била само формална. Тя бе наистина формална, обаче борбата беше отпочната, за да стане последната реална. В настоящия случай, обаче, идеите на общоевропейската солидарност, както и даже на социалната справедливост, на взаимното уважение и зачитане на жизнените интереси и на необходимостта, ще бъдат господстващият фактор, за да доведат до едно по-голямо стопанско и културно обединение между интегриращите съставни части на нова Европа. Тъй като светът ще бъде организиран за в бъдеще по континенти и стопанско-политически големи пространства, то и идеята за солидарността и обединението между европейските народи и раси ще добие едно още по-реално значение.”

Отговор на загадката:
Разбирайки високото ниво на трудност на поставената задача, предоставяме на уважаемия читател отговора на последната”
Авторът на статията “Нова Европа ще бъде социалистическа” е проф. Александър Цанков.
Публикацията е в Списанието на Европейската академическа младеж “Млада Европа”, кн. 10, 1942, сс.13-16.

Няма коментари:

Публикуване на коментар