сряда, 30 юни 2010 г.

“Клуб на Православния журналист” бе учреден в Пловдив

“Клуб на Православния журналист” бе учреден в Пловдив

На 05.06.2009 г. в гр. Пловдив, се проведе събрание на Дружеството на журналистите в Пловдив “Европрес” (Протокол №004/2009), председателствано от д-р Георги Найденов, на което се прие предложение, внесено от Мария Василева, за сформиране към дружеството на секция “Православен журналист”. Желанието ни е да провокираме дискусия и привлечем съмишленици сред колегите-журналисти за иницииране създаването на секция към СБЖ на журналисти-междуцърковници и “Национален Клуб на Християните Журналисти” за постигане на набелязаните цели.
В междуцърковен план най-добрите православни автори и издания биват награждавани от Клуба на православните журналисти, обединяващ ръководителите на най-големите православни медии в православния свят и водещите журналисти, които пишат на православни теми. Премиите на Клуба на православните журналисти са международни. Нейните носители се номинират всяка година в рамките на Рождественските образователни четения в Москва. В номинацията "Златно перо", напр. за 2006 г., премия получи депутатът на полския Сейм, главният редактор на сп. "Православен преглед" Евгений Чиквин. За най-добра журналистка на годината е посочена игумения Серафима, настоятелка на одеския манастир "Св. Архангел Михаил". За най-добро православно издание на миналата година е определено списание "Фома", за най-добро образователно издание – сп. "Виноград" на Псковско-Печорския манастир. В номинацията "За вярност на Православието" бяха наградени радио "Радонеж", сп. "Православна беседа" и православният вестник "Благовестник" (автор: Андрей Романов, 19.02.2007, източник: УКРАЇНА ПРАВОСЛАВНА).
Пета поредна година в България се получават номинации за филми в конкурсната програма на учредения от Фондация “Помгни на нуждаещите се”- Пловдив, Международен Филмов Фестивал “БАЛФЕСТ”, който се провежда под мотото: “Изкуство – Да! Насилие и тероризъм – Не!” Много от представяните филми (документални, некомерсиални, журналистически) са до голяма степен ангажирани с християнския мироглед на своите автори и християнскта ценностна система.
От 2007 година в България също така стартира "Пътят на словото" - първият по рода си журналистически конкурс, стимулиращ развитието на православна християнска журналистика. Фондация "Покров Богородичен" и порталът "Православиe.БГ" обявявиха журналистически конкурс под наслов "Пътят на словото", чрез него се определят годишни награди за най-добри публицистични материали, свързани с Православието в България. Конкурсът определя вече втора година най-добрите публикации в следните две категории: 1. Публицистика (Статия в печатна или електронна медиа. Темата трябва да е свързана със събития и процеси в Православната църква в България или чужбина, или да отразява обществените нагласи спрямо християнската вяра и църква); 2. Есеистика (Материал, публикуван в печатна или електронна медиа. Изискването към текста е да представя по достъпен начин учението, духа и живота на Църквата. Публикациите се преценяват съдържателно и стилистично).
Крайно време е да инициираме по-висока активност сред журналистическата гилдия и да сформиране към нашето дружество на секция “Православен журналист” или “Клуб на Православния журналист”. Това би дало основание да предложим развитие на тази инициатива на национално равнище чрез Съюза на Българските Журналисти, както и да внесем български принос и опит на ниво Европейската Федерация на Журналистите, имайки предвид нарастващия брой европейски граждани с православно вероизповедание от националните православни сестри-църкви в страните-членки на Европейския Съюз – автокефални като Българската Православна Църква, Румънската Православна Църква и Еладската Православна Църква, и автономни - Естонската Православна Църква, Полската Православна Църква, Чешката, Словашката, ккато и задгранините епархии и енории в Обединена Европа под юрисдикциите на всички останали православни патриаршии.
Първата по рода си в България секция “Православен журналист” има шанса да се сформира и, поради факта, че член на ПЖД “Европрес” е нашият колега, Негово Преподобие йеродякон Петър Граматиков, който е единственият православен духовник към момента – член на Съюза на Българските Журналисти. Той беше и единодушно избран за секретар на новата секция. За постигане на набелязаните цели се установиха на партньорски взаимоотношения със Сдружение “Център за Икуменически Диалог ”Св. Апостол Ерм”- град Пловдив, чиито задачи и цели са съхраняването и популяризирането на уникалното православно културно-историческо наследство на България и Европа, исконните български традиции в религиозната толерантност и междурелигиозния диалог в съработничество, както и тяхното утвърждаване на съвременни духовни лостове, посредством:
А) създаване благоприятни условия за активно участие в културния живот и реализиране на културно-просветни инициативи;
Б) подобряване организационните възможности, ефективност и устойчивост на православните центрове, развитието на културно-религиозен туризъм и на добри стопански практики;
В) подобряване на информираността и привличане на обществен интерес за постигане на свободен от насилие граждански ред, лобиране и застъпнически кампании на полето на религиозната толерантност и междурелигиозния диалог в съответствие с международното хуманитарно право и инструментите за човешки права.
Член 3.
Сдружението ще осъществява своите цели със следните средства:
А) мобилизиране на публични и частни ресурси за реализиране благотворителни кампании, учредяване на стипендии и целеви награди;
Б) подготовка и управление на проекти за финансиране по национални и европейски програми и други донори;
В) разпространение на информация и популяризиране на добри практики;
Г) участие в научни прояви, дискусионни форуми, на изследвания и аналитични материали;
Д) съработничество и съвместна дейност с други академични, неправителствени, държавни организации и институции.
Отправяме покана към работещи в православните печатни или електронни медии за членство в нашето дружество.
Инфо: Йеродякон Петър Граматиков,
Пловдивско журналистическо дружество “Европрес”

Няма коментари:

Публикуване на коментар