вторник, 26 юли 2011 г.

Цав – заповед

Керен Ханна Приор*
Цав – заповед**

Названието “Цав” се отнася към думата мицва, заповед (в мн.ч. мицвот, заповеди). Традиционно се счита, че в Тората се намират 613 заповеди, които Бог е дал. От тях 248 са позволяващи (онова, което може да се прави) и 365 забраняващи (онова, което неможе да се върши). Симлай, учен-талмудист, споделя интересно мнение, че броя на мицвот, съответства на 248-те кости и 365 свръзки на човешкото тяло (Маккот 23б). Това би трябвало да ни убеди, че човек е длъжен да се стреми към спазването на заповедите с всичките си сили. Да се изпълнят всички тези заповеди от един човек е просто невъзможно. Някои от тях се отнасят само до свещениците, други са предназначени само за жените или са отправени към мъжете, а някои от тях биха били изпълними единствено, ако човек живее на израилска земя. Това ни напомня, че всички човеци, трудещи се заедно, като едно същество, едно тяло, следва да изпълняват заповедите и наставленията на Бога, кото носят мир и живот. Бог никога не е планирал Неговата работа да се върши от едного.

Син и дъщеря на Завета. Когато еврейските момчета навършат 13 години, а момичетата – 12, те празнуват Бар Мицва или Бат Мицва (което дословно се превежда Син или Дъщеря на Завета). На тържествената церемония се огласява, че те са достигнали възрастта, когато вече се явяват лично отговорни за своите постъпки и духовен ръст. Отговорността на родителите се съдържа в подготвянето на децата за прехода към зрелостта, посредством тази важна стъпка, в живота. В домовете на богобоязливите хора, изпълняващи заповедите от Тората, прехода на децата към живота на възрастни се отбелязва като особен празник с огромна радост и всевъзможни почести.

На съвремен иврит с думата “мицва” се подразбират също така и добрите постъпки. “Правейки мицва”, вие благославяте човека, а значи, следва да бъдете внимателни, да не би да пропуснете такава възможност и по-скоро да го направите! Всяка мицва, дадена от Бога, трябва да бъде изпълнена възможно най-качествено и по най-добрия начин, за да се почете Неговото Име. В иудаизма за стойностен и пълноценен живот, изпълнен с Неговите благословения, се счита този живот, който е пропит с Тората, с ученията на Бога и със заповедите-мицва, а също така животът в любов и радостно слушане, които свидетелстват за Неговите заповеди.

В Талмуда е написано: “Светият, благословеният, възжелалият да се очисти и да направи Израил достоен, и по тази причина далият им огромно количество заповеди и безграничната Тора, както е написано: “Господ желае Неговата праведност (цедака – завет на верността) да бъде явна, поради което Той е възвеличил и направил Тората превъзходна”.

Животът в послушание на Словото и заповедите заема особено, централно място и в Берит Хадаша (Новият Завет) Иешуа говори: “Ако спазите Моите заповеди, ще пребъдете в любовта Ми, както и Аз спазих заповедите на Отца Си, и пребъдвам в любовта Му. ... Тази е Моята заповед: да любите един другиго, както Аз ви възлюбих.” (Иоан. 10:10, 12)***. Иешуа-Иисус, по такъв начин, с две фрази е вместил всички Божии заповеди в една, тази, която е истинското основание за всички останали заповеди.

Авторизиран превод: йеродякон Петър Граматиков

*Ръководител на он-лайн занятия по изучаване на “Тора” към “Иудейско-християнския Център” (http://www.jcstudies.com/).
** Източник: списание “Виноградник”, март 2011.
***Бел. прев.: Библейските посочки и цитати се дават по българския синодален превод на Библията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар