сряда, 17 март 2010 г.

БОГ, А НЕ Б.О.Г.

Йеродякон Петър Граматиков
 


Думата Бог не е акроним, т.е. не е съставена от началните букви на няколко думи, както някои си представят; Сам Бог се е откривал на хората, още в старозаветно време, с различни имена, които със своето значение да им разкрият Неговата същност, да проявят Неговите качества и характеристики.


Елохим (Бит. 1:1; Бог – множествено число за изразяване на същността на Триединния Отец, Син и Свети Дух).


Елоах (среща се 41 пъти в книгата на Иов; Бог – форма на единствено число от Елохим).

Ел (Бит. 33:20; Бог Вседържител).

Ел-Олам (Бит. 21:33; вечен Бог).

Ел-Шадай (Бит. 17:1; всемогъщ Бог).

Беер-лахай-рои (Бит. 16:13; Бог, Който ме вижда).

Яхве (Бит. 2:4; съгласно книга Изход трета глава, петнадесети стих,- Изх. 3:15, - се превежда - “Аз Съм Този, Който Съм”).

Яхве-Рафека (Изх. 15:26; Яхве, твой лечител).

Яхве-Нисси (Изх. 17:15; Яхве е мое знаме).

Яхве-Ире (Изх. 22:13-14; Яхве ще види).

Яхве-Шалом (Съд. 6:24; Яхве – мир).

Яхве-Цидкену (Иер. 23:6; Яхве – наша справедливост).

Яхве-Шаммах (Иез. 48:35; Яхве е тук).

Яхве-Рой (Пс. 22 :1; Яхве – мой Пастир).

Яхве-Саваот (Бог на небесното войнство).

Адонай (Бит. 15:2; мой Господ, - среща се 134 пъти в Стария завет).

Няма коментари:

Публикуване на коментар