понеделник, 22 февруари 2010 г.

СТАРОЗАВЕТНИ БИСЕРИ НА МЪДРОСТТА

СТАРОЗАВЕТНИ БИСЕРИ НА МЪДРОСТТА

Адаптация: йеродякон Петър Граматиков
Публикувано: 05.02.2010 - 22:23 СТАРОЗАВЕТНИ БИСЕРИ НА МЪДРОСТТА - първа част
17.02.2010 - 21:35 СТАРОЗАВЕТНИ БИСЕРИ НА МЪДРОСТТА - втора част


Предговор

В днешните времена на материални и морални терзания погледите на мнозина християни са устремени в очакване на помощ и надежда, на утеха и спасение, към Вечния утешител. Тази утеха можем да намерим в Светото писание.

С настоящия малък труд спираме вниманието, измежду безбройното множество жизнеуказания в светата Библия, на мъдрите пословици в старозаветните книги, чийто автор е св. пророк и цар Соломон: Книга Премъдрост Соломонова, Книга Притчи Соломонови и Книга на Еклесиаста или Проповедника, които от етическо гледище са същински бисери на мъдростта. Тези именно скъпоценни бисери са извлечени и предложени в един последователен ред, по-друг от реда в Библията,- с цел да се улеснят читателя да ги възприеме по-лесно и да ги използува по-пълно. Мъдрите изречения на цар Соломон са групирани откъм предназначение в няколко раздела, като се предлага и един показалец на паралелните места в трите премъдростни Соломонови книги от Стария завет, съпоставени с книгите на Новия завет.

Живеем в една реалност, решително противна и укорявана от Свещеното писание: един стремеж към земни блага и излишества, една самозабрава и ожесточение са на лице и в сила у мнозина, едно духовно самоунищожение, едно страшно безгрижие за човешката душа и едно гибелно нехайство за нейното спасение.

Да се надяваме, че настоящето издание ще намери разпространение сред търсещите утеха и духовна мъдрост за общо благо и в угода Богу.

Жизнеописание

Соломон бил третият и най-велик цар на израилския народ. Втори син на св. пророк и цар Давид от Вирсавия, той още приживе на баща си бил определен за негов приемник и встъпил на престола едва 16-годишен. Възпитаник на пророк Натан, Соломон бил по рождение одарен със светъл ум и проницателност. Като управник на богоизбрания Израилски народ преди всичко се грижел да въдвори мир около трона и във външните дела на държавата. Неговото управление е синоним на мир и народно благоденствие. Като уредил държавните дела, Соломон пристъпил към съоръжаване на дом Божий - храма Господен в Иерусалим, известен до наши дни като Соломоновия храм.
В последствие обкръжаващият го източен разкош и нрави отслабили ревността му към отеческата вяра и той построил в града Господен капища за езическите култове на Молох и Астарта. Оставените от него премъдростни книги разкриват един живот на човек, който изпитал всички удоволствия на живота и до дъно изпил чашата на земните радости и въпреки това останал неудовлетворен.
Соломон умира в Иерусалим в 40-та година от своето управление (1020-980 г. до Р. Хр.). Историята на неговия живот е описана в Трета Книга на Царствата и Втора Книга Паралипоменон в Свещеното писание на Стария завет.

I. Раздел: Страх Господен. Божий промисъл и вездесъщие. Суетност.

1. Страхът Господен води към живот, и който го има, винаги ще бъде доволен, и зло няма да го постигне. Притч. 19:23

2. Страх Господен ще рече да мразиш злото; гордост и високомерие, лош път и коварни уста мразя. Прем. 8:13

3. Подир смирението иде страх Господен, богатство, слава и живот. Притч. 22:4

4. Очите Господни са на всяко място: те виждат лошите и добрите. Притч. 15:3

5. В сърцето на човека има много кроежи, но сбъдва се само определеното от Господа. Притч. 19:21

6. Бог ще изведе на съд всяка работа и всичко тайно, било то добро, било лошо. Екл. 12:14

7. Пъди скръбта от сърцето си и отклонявай злото от тялото си., защото детинство и младост са суета. Екл. 1:10

8. В честити дни ползвай се от доброто, а в злочести дни размисляй: едното и другото е сторил Бог, за да не може човек да каже нищо против Него. Екл. 7:14

9. И ще се върне пръстта в земята, каквото си е била; а духът ще се върне при Бога, Който го е дал. Екл. 12:7

10. Както е излязъл гол из майчината си утроба, такъв си той отива, какъвто е дошъл; и нищо не ще вземе от труда си, що би могъл в ръка да понесе. Екл.5:14

11. Каквото е било, то е и сега, и каквото ще бъде, то вече е било, - и Бог ще повика назад миналото. Екл.3:15

12. Всичко отива на едно място: всичко е произлязло от пръст, и всичко ще се върне в пръстта. Екл.3:20

13. Всичко си има време, време има за всяка работа под небето. Екл.3:1

14. Кривото не може да стане право, и това, що го няма, не може да се брои. Екл.1:15

15. Каквото е било, пак ще бъде, и каквото се е правило, пак ще се прави- няма нищо ново под слънцето. Екл.1:9

16. Суета на суетите - всичко е суета! Екл.1:2

17. Мнозина търсят благосклонното лице на управника, но съдбата на човека е от Господа. Притч. 29:26

18. Суета и лъжа отдалечи от мене, сиромашия и богатство не ми дава,- храни ме с насъщния хляб. Притч. 30:8

II. Раздел: Праведност и неправедност. Благочестие и нечестие

19. Няма праведник на земята, който да прави добро и никак да не греши. Екл. 7:20

20. А преведникът и да умре рано, ще бъде в покой. Прем. 4:7

21. Благодат и милост има за светиите Му и промисъл - за избраниците Му. Прем. 4:15

22. Ако някой обича праведност,- плодовете и са добродетели: тя научава на целомъдрие и на разсъдливост, справедливост и храброст, от които нищо по-полезно няма за людете в живота. Прем. 8:7

23. В лукава душа няма да влезе премъдрост и няма да обитава в тяло, което робува на греха. Прем. 1:4

24. Жените им (б.р. - на нечестивците) са несмислени и децата им лоши, проклет е родът им. Прем. 3:12

25. Защото упражнението в нечестие помрачава доброто, и вълнението на страстите развратява незлобивия ум. Прем. 4:12

26. Надеждата на нечестивеца изчезва като прах, отнасян от вятъра, и като ситен скреж, разнасян от бурята, и като дим, развяван от вятъра, и преминава като спомен за еднодневен гост. Прем. 5:14

27. Нечестивецът бяга, когато никой не го гони; а праведникът е смел като лъв. Притч. 28:1

III. Раздел: Благотворение и милосърдие.

28. Радост за човека е неговата благотворителност. Прем. 19:22

29. С милосърдие и правда се грях очиства, и със страх Господен се зло отклонява. Притч. 16:6

30. Милосърден човек прави добро на душата си, а жестокосърден разрушава плътта си. Притч. 11:17

31. Не отказвай да сториш добро ономува, който се нуждае, кога ръка ти има сила да го стори. Прем. 3:27

32. Милост и истина да те не оставят: обвържи с тях шията си, напиши ги на скрижалите на сърцето си. Прем. 3:3

33. Пущай хляба си по бодите, защото след много дни пак ще го намериш. Екл. 11:1

34. Който дава на сиромах, няма да осиромашее; а който закрива очи от него, ще бъде много проклеван. Притч. 28:27

35. Не казвай на приятеля си: “иди си и дойди пак, и утре ще ти дам”, кога имаш при себе си. (защото не знаеш какво ще роди утрешния ден.) Прем. 3:28

36. Който прави добро на сиромах, дава назаем Господу, и Той ще му отплати за неговото благодеяние. Прем. 19:17

37. Който се гаври със сиромаха, Твореца му хули; който се радва на злочестина, няма да остане ненаказан (а милосърдният ще бъде помилуван.) Притч. 17:5

38. Отваряй устата си за безгласния и за защита на всички сираци. Притч. 31:8

39. Отваряй устата си за правосъдие и за делото на сиромаха и немотния. Притч. 31:9

40. Ако врагът ти е гладен, нахрани го с хляб; и ако е жаден, напой го с вода. Притч. 25:21

41. Който уврежда сиромаха, за да умножи богатството си, и който дава на богатия,- ще осиромашее. Притч. 22:16

42. Един раздава щедро, и още му се прибавя; а друг извън мярка е пестелив, и пак си е беден. Притч. 11:24


IV. Раздел: Разум и мъдрост. Глупост и безумие

43. Начало на мъдростта е страхът Господен; (добре разумяват всички, които се водят от него; а благоговението към Бога е начало на разбиране); само глупаци презират мъдрост и поука. Притч. 1:7

44. Премъдростта е светла и не повяхва, и които я обичат, лесно я виждат, които я търсят, намират я. Прем. 6:12

45. Не се смятай за мъдрец; бой се от Господа и бягай от злото. Прем. 3:7

46. Мъдростта е по-добра от бисер. Прем. 8:11

47. Слушай синко, поуката на баща си и не отхвърляй завета на майка си. Притч. 1:8

48. Мъдростта прави мъдрия по-силен от десет властника в един град. Екл. 7:19

49. Думи на мъдреци, изказани спокойно, се изслушват по-добре, нежели крясък на властелин между глупави. Екл. 9:17

50. Думите от устата на мъдрец са благодат, а устата на глупец самия него погубват. Екл. 10:12

51. Думите на мъдреците са като остени, и като забити гвоздеи са техните изречения, дадени от единия Пастир. Екл. 12:11

52. На умните сърцето е в къща, дето плачат, а на безумните сърцето - в къща, дето се веселят. Екл. 7:4

53. По-добре да слушаш изобличения от мъдър, нежели да слушаша песни на глупави. Екл. 7:5

54. На мъдрия очите са в главата му, а глупавият ходи в тъмнина. Екл. 2:14

55. И видях, че предимството на мъдростта пред глупостта е тъкмо такова, каквото е предимството на светлината пред тъмнината. Екл. 2:13

56. Голяма мъдрост - голямо страдание, и който трупа познание, трупа тъга. Екл. 1:18

57. Слушай съвет и пиемай изобличения, за да станеш отпосле мъдър. Прем. 19:20

58. Премъдростта отвори на неми устата и направи разбрани детските езици. Прем. 10:21

59. Многот мъдри са спасение за света; и разумен цар е добруване за народа. Прем. 6:26

60. Мъдростта е пред лицето на разумния, а очите на глупеца са на край-земя. Притч. 17:24

61. Притеснявайки другите, мъдрият става глупав, а подаръците развалят сърцето. Екл. 7:7

62. Не се предавай на грях и не бивай безумен: защо да умираш без време? Екл. 7:17

63. Трудът на глупеца го уморява, защото не знае дори пътя за града. Екл. 10:15

64. Глупавият седи с кръстосани ръце и гризе плътта си. Екл. 4:5

65. Бич - за кон, юзда - за осел, а тояга - за глупци. Прем. 26:3

66. Не отговаряй на глупеца според глупостта му, за да се не помисли за мъдър. Прем. 26:5

67. Каквото е бодил в ръката на пияница, такова е притча в устата на глупци. Прем. 26:9

68. Глупав син е съкрушение за баща си, и свадлива жена е като неспирен капчук. Прем. 19:13

69. По-добре е човек да срещне мечка лишена от мечета, нежели глупец с неговата глупост. Притч. 17:12

70. Глупавият не обича знание, а само да покаже ума си. Притч. 18:2.


V. Раздел: Премъдростни изречения

71. Ако змия ухапе преди обайването и, то за обайника няма полза. Екл. 10:11

72. Колкото по-малка е вътрешната надежда, толкова по-голяма се представя неизвестната причина, която произвежда мъката. Прем. 17:12

73. Страх не е нищо друго, освен лишение от помощ, която би дал разсъдъкът. Прем. 17:11

74. Не бивай много строг и недей се изтъква за много умен: защо да погубваш себе си? Екл. 7:16

75. Помислите в сърцето на човека са дълбоки води, но разумен човек ги изчерпва. Притч. 20:5

76. Приятна реч е вощен мед: за душата сладка и за костите лековита. Притч. 16:24

77. Уместно казана дума е като златни ябълки в сребърни кошнички. Притч. 25:11

78. Северен вятър дъжд причинява, а таен език - недоволни лица. Притч. 25:23

79. Нека те хвали някой друг, а не устата ти,- чужд, а не езикът ти. Притч. 27:2

80. Въглищата - за жар, и дървата - за огън, а свадлив човек - крамоли да разпалва. Прем. 26:21

81. По-добре открито изобличение, нежели скрита любов. Притч. 27:5

82. Който отклонява ухото си да не слуша закона, на такъв и молитвата е гнусота. Притч. 28:9

83. По-добре е да виждаш с очи, нежели де се луташ с душа. Екл. 6:9

84. Тъга е по-добро от смях; защото когато е печално лицето, сърцето става по-добро. Екл. 7:3

85. Който спазва заповед, той не изпитва никакво зло: сърцето на мъдрия знае и време, и наредба. Екл. 8:5

86. Не бързай с езика си, и сърцето ти да не бърза да изговаря думи пред Господа: защото Бог е на небето, а ти на земята. Екл. 5:1

87. Отхвърли от себе си лъжливостта на устата и лукавството на езика от себе си отдалечи. Прем. 4:24

88. Гордостта на човека го унижава, а смиреният по дух ще придобие чест. Притч. 29:23


VI. Раздел: Съпружество. Жената и домът.


89. Къща и имот са наследство от родители, а разумна жена - от Господа. Притч. 19:14

90. Кой ще намери жена добродетелна? Нейната цена е по-висока от бисер; сърцето на мъжа и е уверено в нея, и той не ще остане без печалба; тя му се отплаща с добро, а не със зло, през всички дни на живота си. Притч. 31:10-12

91. Здравина и хубост е нейно облекло, и весело гледа на бъдещето. С мъдрост отваря устата си, и кротка поука е на езика и. Наглежда домакинството вкъщи и не яде хляба на празността. Притч. 31:25-27

92. Миловидността е примамлива и хубостта - суетна; но жена, която се бои от Господа, е достойна за хвала. Притч. 31:30

93. По-добре е да живееш в ъгъл на покрива, нежели със свадлива жена в широка къща. Притч. 21:9

94. По-горчиво от смъртта е жената, защото тя е мрежа, сърцето и - примка, ръцете и - окови. Екл. 7:26


VII. Раздел: Богатство. Душевно богатство.

95. Благословението Господне обогатява, и не принася със себе си тъга. Притч. 10:22

96. И ако някой човек яде и пие, и вижда доброто във всеки свой труд, това е дар Божий. Екл. 3:13

97. По-добре прост, но да работиш за себе си, отколкото да се показваш чутовен, а да се нуждаеш от хляб. Притч. 12:9

98. По-добре малко, но със страх Господен, нежели голямо съкровище, и с него тревоги. Притч. 15:16

99. По-добре малко с правда, нежели много печалби с неправда. Притч. 16:8

100. По-добре е добро име, нежели голямо богатство, и по-добре е добра слава, нежели сребро и злато. Притч. 22:1

101. По-добре сух залък и с него мир, нежели къща, пълна със заклан добитък, но в нея раздор. Притч. 17:1

102. Богатство, спечелено с беззаконие, намалява, а който събира с труд, го увеличава. Притч. 13:11

103. Хляб, спечелен с неправда, се услажда човеку; но отпосле - устата му се с камъчета напълва. Притч. 20:17

104. Неправедни съкровища не докарват полза, а правда от смърт избавя. Притч. 10:2

105. Богатството притуря много приятели, а сиромаха го напуска и приятелят му. Притч. 19:4

106. Който обича веселби, ще осиромашее, а който обича вино и блажно, няма да забогатее. Притч. 21:17

107. Завистлив човек бърза към богатство и не мисли, че сиромашията ще го настигне. Притч. 28:22

VIII. Раздел: Труд и леност.

108. Краят на една работа е по-добър от началото и. Екл. 7:8

109. За всяка работа се иска труд; човек не може всичко да изкаже; око се не насища от гледане, ухо се не напълня от слушане. Екл. 1:8

110. Всеки труд и всяка сполука в работите произвежда между човеците взаимна завист. И това е суета и гонене на вятър. Екл. 4:4

111. От леност ще нависне потонът, и кога се скръстят ръце, къщата ще прокапе. Екл. 10:18

112. Който наблюдава вятъра, няма да сее, и който гледа на облаците, няма да жъне. Екл. 11:4

113. Трудът на праведника води към живот, успехът на нечестивеца - към грях. Притч. 10:16

114. Който си работи земята, ще се насища с хляб, а който подражава на празните, ще се насити с беднотия. Притч. 28:19

115. Врата се върти на куките си, а ленивец - на леглото си. Прем. 26:14

116. Малко ще поспиш, малко ще подремнеш, малко със скръстени ръце ще постоиш,- и сиромашията ти ще дойде като скороходец, и немотията - като въоръжен човек. Притч. 24:33-34

117. Не обичай да спиш, за да не осиромашееш. Притч. 20:13

118. Мързеливец потапя ръка в блюдото и не иска да я подигне до устата си. Притч. 19:24

119. От всеки труд има печалба, а от празнословие - само вреда. Притч. 14:23

IX. Раздел: Власт и управление.

120. Дето е думата на царя, там е властта; и кой ще му каже: какво правиш? Екл. 8:4

121. Праведникът грижливо вниква в тъжбата на бедните, а нечестивецът не разследва делото. Притч. 29:7

122. Ако управникът слуша лъжливи думи, то и всичките му служители са нечестиви. Притч. 29:12

123. Ако царят съди бедните по правда, престолът му ще се заякчи завинаги. Притч. 29:14

124. Ръката на прилежните ще господарува, а ленивата ще бъде под данък. Притч. 12:24

125. Нечестивият взима подарък из пазуха, за да изкриви пътя на правосъдието. Притч. 17:23

126. На глупец важна реч не прилича, още повече на велможа - лъжливи уста. Притч. 17:7

127. Който оправдава нечестив и който обвинява праведен - и двамата са гнусота пред Господа. Притч. 17:15

128. Цар с правосъдие уякчава земята си, а който обича подаръци, разсипва я. Притч. 29:4

129. Кога праведниците се умножават, народът се весели, а кога нечестивият господарува, народът пъшка. Притч. 29:2

130. Каквото е рикащ лъв и гладна мечка, такова е нечестив властник над беден народ. Притч. 28:15

131. Кога страната отстъпи от закона, тогава в нея има много началници; а при разумен и вещ мъж тя е дълговечна. Притч. 28:2

132. Велможа се с кротост умилостивява, и мек език кости троши. Притч. 25:15

133. Който варди смоковницата, ще яде плодовете и, и който пази господаря си, почетен ще бъде. Притч. 27:18

134. Гневът на царя е като лъвски рев, а благоволението му - като роса по трева. Притч. 19:12

135. Сърцето на царя е в ръката на Господа, както потоците водни: Той го насочва, накъдето поиска. Притч. 21:1

136. Ако гневът на началника избухне върху тебе, не напущай мястото си, защото кротостта заглажда и големи грешки. Екл. 10:4

X. Раздел: Божие възмездие и отсъда.

137. Който копае яма, сам ще падне в нея, и който събаря ограда, змия ще го ухапе. Екл. 10:8

138. Който копае яма, той ще падне в нея, и който търкаля камък нагоре, върху него ще се върне. Притч. 26:27

139. Който минувайки се намесва в чужда свада, хваща куче за уши. Прем. 26:17

140. Размирник търси само зло, затова жесток ангел ще бъде пратен против него. Притч. 17:11

141. Който отплаща зло за добро,злото няма да напусне къщата му. Притч. 17:13

142. Коварно сърце не ще намери добро, и лукав език ще изпадне в беда. Притч. 17:20

143. От три неща се тресе земята, дори четири, които не може да носи: от роб, кога стане цар; от глупец, кога до насита яде хляб, от позорна жена, кога се омъжва, и от слугиня, кога заема мястото на господарката си. Притч. 30:21-23

144. Ако в самозабрава си направил глупост и си намислил зло, тури ръка на уста; защото, както кога се бие мляко, добива се масло, и ако се блъсне носът, потича кръв, тъй и кога се възбужда гняв, произлиза свада. Притч. 30:32-33

145. Ето шест неща, които Господ мрази - дори седем, които са гнусота за душата Му: очи горделиви, език лъжлив и ръце, които проливат невинна кръв, сърце, що кове зли кроежи, нозе, които бързо тичат към злодейство, лъжесвидетел, който надумва лъжи, и оня, който сее раздор между братя. Прем. 6:16-19

XI. Раздел: Нетление и смърт.

146. Бог е създал човека за нетление и го е направил образ на Своето вечно битие. Прем. 2:23

147. Бог не е създал смъртта и не се радва, кога гинат живите. Прем. 1:13

148. Праведността е безсмъртна, а неправдата причинява смърт. Прем. 1:15

149. Който е още между живите, има още надежда, понеже и куче живо е по-добре, нежели мъртъв лъв. Екл. 9:4

150. Човек по своята злоба убива, ала не може да върне излезлия дух и не може да повика взетата душа. Прем. 16:14

151. Пред погибел гордост върви, и пред падение - надутост. Притч. 16:18

152. Служенето на идоли, недостойни да се именуват, е начало и причина, и край на всяко зло. Прем. 14:27

153. А всички тях без разлика обладава кръвнина и убийство, грабеж и коварство, разтление, вероломство, бунт, клетвопрестъпност, разграбване имоти, забравяне благодарност, омърсяване души, извращаване на половете, безчинство в браковете, прелюбодейство и безпътност. Прем. 14:25-26

154. Те дойдоха в света по човешко пустославие, затова им е отсъден близък край. Прем. 14:14

155. Ни билки, ни пластири ги лекуваха, а Твоята всеизцеряваща дума, Господи! Прем. 16:12

ЕДИНСТВОТО НА БИБЛИЯТА
(указател на паралелните места в Соломоновите премъдростни книги и Новия завет)
Книга Притчи Соломонови

2.2 : Еф. 6.4

3,4 : Кол. 2.3

3.1-4 : Лук. 2.52

4 : Рим. 12.17; 2 Кор. 8.21

7 : Рим. 12.16

11 : Еф. 6.4

11,12: Евр. 12.5,6,7,8

12 : Откр. 3.19

25 : 1 Петр. 3.6

34 : Иак. 4.6; 1 Петр. 5.5

4.26 : Евр. 12.13

8.22 : Откр. 3.14

10.12 : Иак. 5.20; 1 Петр. 4.8

11.31 : 1 Петр. 4.18

16.27 : Иак. 5.3

22.8 : 2 Кор. 9.7

23.31 : Еф. 5.17

24.12 : Мат. 16.27; Рим. 2.6; 2 Тим. 4.14; Откр. 2.23; 20.12; 22.12

21 : 1 Петр. 2.17

25.21,22: Рим. 12.20

26.11 : 2 Петр. 2.22

Книга на Еклесиаста

1.2 : 2 Кор. 4.18

2.8 : Иоан. 10.19

3.1 : Лук. 9.21; 1 Кор. 6.12

4 : Мат. 11.17

7 : Лук. 9.21

17 : Лук. 9.21

19 : 1 Петр. 3.12

4.4 : Деян. 7.9,28

8 : 1 Иоан. 2.16

17 : Деян. 7.33

5.1 : Иак. 1.19; Мат. 6.7

3 : Марк. 8.36

4 : Деян. 5.4

6 : Еф. 6.9

7 : Кол. 4.1

10 : 1 Иоан. 2.16

13 : Марк. 8.36

5.14 : 1 Тим. 6.7

19 : Филип. 4.6

7.2 : Иак. 4.9

3 : 2 Кор. 7.10

9 : Иак. 1.19

16 : Рим. 11.20

20 : Иак. 3.2; 1 Иоан. 1.8; Рим. 3.10, 7.14

24 : Рим. 11.33

25 : Иоан. 10.8

28 : Рим. 5.15; 7.4

8.5 : Рим. 13.3

11 : Мат. 24.48

14 : 1 Кор. 4.13; 2 Кор. 6.8

15 : Деян. 14.17; 1 Кор. 10.31; Филип. 4.11-12

9.2 : Деян. 7.11; 27.1,20

7 : Деян. 2.46

8 : Мат. 6.17; 25.4

9 : 1 Петр. 3.7

11 : Лук. 12.25

12 : Лук. 12.39; 21.35; Еф. 6.14

10.1 : 1 Кор. 3.18

11.1 : Лук. 12.17; 6.38; 12.33

2 : Лук. 16.9

5 : Иоан. 3.8

6 : Рим. 12.11

9 : 2 Тим. 2.22

12.11 : Деян 26.25

14 : Мат. 11.36; 1 Тим. 1.5; 2 Кор. 5.10

15 : 1 Тим. 1.5; 2 Кор. 5.10Книга Премъдрост Соломонова

1.4 : Кол. 1.15

6 : Тит. 3.4; Евр. 4.13

9 : Мат. 12.36

11 : 1 Кор. 10.10; 2 Кор. 12.20

2.1 : 1 Кор. 15.32

2 : Иак. 4.14

4 : Иак. 4.14

6 : 1 Кор. 15.32

7 : 1 Кор. 7.31

10 : Иак. 2.6; 5.6

12 : Мат. 11.20; Лук. 11.54

13 : Мат. 27.43

14 : Иоан. 7.7; Еф. 5.13

16 : 1 Иоан. 3.1; Мат. 27.43; Иоан. 5.18

17 : Мат. 27.49

18 : Мат. 27.43

19 : Лук. 18.32; 2 Петр. 2.8

20 : Мат. 27.22,43

22 : Мат. 13.1; Лук. 8.10; Рим. 11.33; 1 Кор. 2.8

24 : Иоан. 8.44; Рим. 5.12

3.1 : Лук. 16.23

2 : Лук. 9.13

4 : Рим. 8.24

5 : 2 Кор. 4.17; Мат. 10.37

7 : Мат. 13.43

8 : Мат. 19.28; 1 Кор. 6.2

10 : Иоан. 5.29

11 : Откр. 3.17

13 : Лук. 23.29; Гал. 4.27

14 : Мат. 19.12; Откр. 3.12

4.2 : Иак. 1.12

4 : Мат. 7.26-27; Лук. 2.29; Откр. 14.13

7 : Откр. 14.13

10 : Евр. 11.5

12 : Мат. 18.7; 1 Кор. 15.33; 1 Иоан. 5.4

15 : 1 Петр. 5.7

20 : Рим. 2.16

30 : Еф. 6.9

46 : Лук. 11.31

5.1 : Лук. 21.36

3 : Рим. 2.9

4 : Деян. 26.24; Марк. 3.20

5 : Кол. 1.12

6 : Иоан. 1.5

8 : 1 Иоан. 2.16

11 : Еф. 4.14

5.15 : Откр. 22.12

16-17 : 1 Петр. 1.8; Евр. 13.5-6; Откр. 22.12

22 : Откр. 16.21; Лук. 21.25

6.3 : 1 Петр. 2.13; Рим. 13.1; Тит. 3.1

4 : Рим. 13.4; Лук. 7.30

6 : мат. 1.41

7 : Деян 10.34; 1 Петр. 1.17; Рим. 2.11; Гал. 2.6; Еф. 6.9; Кол. 3.25

10 : Откр. 22.11

14 : Лук. 23.38; Рим. 10.6-7

16 : Мат. 4.18; 10.11

18 : Иоан. 14.15; Рим. 13.9; Еф. 6.24

19 : Еф. 6.24; Иак. 4.8; Рим. 13.9

25 : Иак. 3.16

7.6 : 1 Тим. 6.7; Лук. 9.31

14 : Иоан. 15.15

15 : 2 Кор. 10.18

16 : 2 Кор. 3.5

22 сл. : Мат. 11.19; Лук. 7.22

23 : 1 Кор. 2.10

24 : Евр. 4.12

25 сл. : Евр. 1.3

26 : Евр. 1.3

27 : 1 Кор. 12.4,11; Иоан. 1.12; Иак. 2.23

22-30 : Евр. 4.12

8.1 : Лук. 7.22,35

18 : Марк. 4.20

20 : Филип. 2.13; Иак. 1.17

21 сл. : Иак. 1.5; Филип. 2.13

9.1 : Иоан. 1.2,3

9 : Иоан. 1.3

11 : Иоан. 16.13

13 : Рим. 7.24; 1 Кор. 2.16

15 : Рим. 7:24; 1 Кор. 15.33; 2 Кор. 5.1,4

16 : Иоан. 3.12

10.6 : 2 Петр. 2.8

7 : 2 Петр. 2.8; Иуд. 1.7; Лук. 17.32

12 : 1 Тим. 4.8

11.1 : Лук. 7.22,35; 1 Кор. 10.10

4 : 1 Кор. 10.4

10 : 1 Кор. 11.32; Евр. 12.7

17 : Рим. 1.27

20 : Лук. 20.18

22 : Рим. 9.19

24 : Рим. 2.4; 2 Петр. 3.9

12.10 : Рим. 2.4; Откр. 2.21; Евр. 12.17

12 : Рим. 9.20

13-17 : Деян. 5.3

13-15 : 1 Петр. 5.7

16 : Рим. 11.32

20 : Рим. 2.4

21 : Рим. 11.24

22 : 1 Кор. 11.32

24 : Рим. 1.23

13.1 : Рим. 1.19

2 : Деян. 7.42

3 : Рим. 1.20

5 : Рим. 1.20

13.6 : Деян. 14.17; 17.27

7 : Рим. 1.19

10 сл. : Деян. 17.29; Рим. 1.23; Откр. 9.20

18 : 1 Кор. 8.4

14.6-7 : 1 Петр. 3.20

8 сл. : Откр. 9.20

14 : Гал. 5.26

15 : Рим. 1.23

22 : Деян. 19.24

25 : Рим. 1.29

26 : Рим. 1.24,27

31 : Деян. 28.4

15.2 : 1 Иоан. 2.1-2

3 : Иоан. 17.3

7 : Рим. 9.21

8 : Лук. 12.20

12 : 1 Тим. 6.5; Иак. 4.13

13 : Откр. 9.20

16.5 : 1 Кор. 10.9

5-7 : Иоан. 3.14

7 : 1 Тим. 4.10

8 : 2 Тим. 4.8

9 : Откр. 9.3; 16.6,10

13 : Мат. 16.17; Откр. 1.18

15 : Рим. 2.3

20 : Иоан. 6.31

21 : 1 Петр. 2.3

26 : Мат. 2.11; 4.4; Лук. 4.4

17.1 : Рим. 11.33

2 : Мат. 24.18,40

10 : Марк. 12.15

15 : Марк. 6.49; 1 Сол. 5.3

17 : 2 Петр. 2.4,15; Мат. 24.18,40

20 : Мат. 8.12

18.1 : Деян. 9.7; 22.9

14 : 1 Сол. 5.2

15 : Откр. 19.11

16 : Откр. 1.16; 2.12

25 : Евр. 11.28

19.11 : Лук. 11.11

АЗБУЧЕН КАТАЛОГ НА СЪКРАЩЕНИЯТА НА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ1. Нов Завет:Гал. Послание на св. ап. Павла до Галатяни

Деян. Деяния на светите Апостоли

Евр. Послание на св. ап Павла до Евреите

Еф. Послание на св. ап. Павла до Ефесяни

Иак. Съборно послание на св. ап. Иаков

Иоан. От Иоана свето Евангелие

1 Иоан. Първо съборно послание на св. ап. Иоан Богослов

2 Иоан. Второ съборно посламие на св. ап. Иоан Богослов

3 Иоан. Трето съборно послание на св. ап. Иоан Богослов

Иуд. Съборно послание на св. ап. Иуда

Кол. Послание на св. ап. Павла до Колосяни

1 Кор. Първо послание на св. ап. Павла до Коринтяни

1 Кор. Второ послание на св. ап. Павла до Коринтяни

Лук. От Лука свето Евангелие

Марк. От Марка свето Евангелие

Мат. От Матея свето Евангелие

Откр. Откровение на св. иоан Богослов

1 Петр. Първо съборно послание на св. ап. Петър

2 Петр. Второ съборно полание на св. ап. Петър

Рим. Послание на св. ап. Павла до Римляни

1 Сол. Първо послание на св. ап. Павла до Солуняни

2 Сол. Второ послание на св. ап. Павла до Солуняни

1 Тим. Първо послание на св. ап. Павла до Тимотея

2 Тим. Второ послание на св. ап. Павла до Тимотея

Тит. Послание на св. ап. Павла до Тита

Фил. Послание на св. ап. Павла до Филимона

Филип. Послание на св. ап. Павла до Филипяни


2. Стар Завет:

Ав. Книга на пророк Авакум

Авд. Книга на пророк Авдий

Аг. Книга на пророк Агей

Ам. Книга на пророк Амос

Бит. Първа книга Моисеева - Битие

Вар. Книга на пророк Варух

Втор. Пета книга Моисеева - Второзаконие

1 Езд. Първа книга на Ездра

2 Езд. Втора книга на Ездра

3 Езд. Трета книга на Ездра

Екл. Книга на Еклисиаста или Проповедника

Ест. Книга Естир

Зах. Книга на пророк Захария

Иез. Книга на пророк Иезекиил

Иер. Книга на пророк Иеремия

Изх. Втора книга Моисеева - Изход

Иис. Нав. Книга Иисус Навин

Иов. Книга на Иова

Иоил. Книга на пророк Иоил

Ион. Книга на пророк Иона

Ис. Книга на пророк Исаия

Иудит. Книга Иудит

Лев. Трета книга Моисеева - Левит

1 Мак. Първа книга Макавейска

2 Мак. Втора книга Макавейска

3 Мак. Трета книга Макавейска

Мал. Книга на пророк Малахия

Мих. Книга на пророк Михей

Наум. Книга на пророк Наум

Неем. Книга на Неемия

Ос. Книга на пророк Осия

1 Парал. Първа книга Паралипоменон

2 Парал. Втора книга Паралипоменон

Песн. Книга Песен на Песните

Плач. Книга Плач Иеремиев

Посл. Иер. Послание на Иеремия

Прем. Книга Премъдрост Соломонова

Притч. Книга Притчи Соломонови

Пс. Псалтир

Рут. Книга Рут

Сир. Книга Премъдрост на Иисуса, син Сирахов

Соф. Книга на пророк Софония

Съд. Книга Съдии Израилеви

Тов. Книга на Товита

1 Царств. Първа книга Царства

2 Царств. Втора книга Царства

3 Царств. Трета книга Царства

4 Царств. Четвърта книга Царства

Числ. Четвърта книга Моисеева - Числа

Няма коментари:

Публикуване на коментар