понеделник, 22 февруари 2010 г.

Ангелологията на св. Дионисий Ареопагит

Автор: Дякон Георгий ЗЯБЛИЦЕВАнгелологията на св. Дионисий Ареопагит*

Авторизиран превод от руски: Йеродякон Петър ГРАМАТИКОВ
Публикувано: 04.12.08; http://www.pravoslavie.bg/Стр-72
Публикувано: 22.05.2009 - 22:15 http://www.pravmladeji.org/search/node/%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2


Посредник между Вездесъщия Бог и видимия свят се явява невидимият ангелски свят. Според св. Дионисий той е разделен на три триади. Първата и най-близка до Бога триада съставляват Херувими, Серафими и Престоли, които са в пълно съпричастие с Божествената Светлина, Красота и Единство.
Втората триада - Господства, Сили, Власти - са причастни на Божеството при посредничеството на първата триада. Най-накрая, Начала, Архангели и Ангели съставят третата триада, която е най-близко до земния свят и е съпричастна на Бога посредством първата и втората триада.
Схемата на три триади от три реда е резултат на обръщането на св. Дионисий към неоплатонизма, но в тази схема са разположени наименованията на Небесните Сили, упоменати в Библията. Св. Дионисий приписва на ангелския свят предаването на божествените тайни или посвещение, тайноводство. Отбелязани са три вида йерархическа дейност: очистване, озарение, единение. Предаването от Умовете на небесните заповеди обяснява тяхното наименование - “вестители” (ангели) и носители на откровението. Св. Дионисий е искал да изобрази умопостигаемия свят също толкова строен, уреден, богат и затова е включил в своето богословие концепцията за тройственото движение, дейност и разделение на Небесните Сили, упоменати в Писанието и Преданието на Църквата. Той смята също, че съгласно Писанието ангелският свят е неизброим. Пророк Даниил говори за “хиляди хиляди”, което се потвърждава и от Апокалипсиса (Откр. 5:11). В Посланието си до евреите св. ап. Павел говори за множество ангели (Евр. 12:22). Спасителят казва, че Отец би могъл да Му изпрати на помощ “повече от данайсет легиона ангели” (Мат. 26:53). Обаче никъде в Свещеното Писание ангелските сили не се изброяват в строга йерархическа система и последователност. Деветстепенната йерархическа структура на св. Дионисий следователно не е имала достатъчно библейски основания. Прот. Йоан Майендорф дава за нея следната оценка: “Споменаване на ангелски чинове срещаме в книгата на Даниил, в други старозаветни книги, за тях говори също така и св. Григорий Назиански, но единствено Дионисий ги класифицира със свойствената му точност и коректност. За християнската традиция тази класификация представлява голямо неудобство, понеже старозаветната ангелология е сложна и не се припокрива с йерархията на Дионисий. Така например църквата счита Архангел Михаил за глава на Небесното войнство, докато в системата на Дионисий архангелският чин е един от най-низшите в небесната йерархия. Казано най-общо, Дионисиевата класификация на Небесните Сили не съответства на библейската представа за тях.”
Следва да се добави, че свети Григорий Богослов, макар че изброява ангелските чинове, е далеч от последователността на св. Дионисий. Св. Григорий Богослов пише: “Ангели, Архангели, Престоли, Господства, Начала, Власти, Светлости, Възхождения, умни Сили или Умове са чисти природи, непрекъснато ликуващи около Първопричината.”
Съгласно мнението на св. Григорий Нисийски и св. Йоан Златоуст престолите и херувимите са едно и също нещо, както в Библията пише, че Господ Бог седи на херувими. Затова пък св. Йоан Дамаскин напълно признава класификацията на св. Дионисий: “Както говори най-святият и най-превъзходният в богословието Дионисий Ареопагит, цялото богословие, т.е. Божественото Писание, е назовало 9 небесни същности и божественият свещенонаставник разграничава в тях 3 тройствени класа.”
Именно авторитетът на преподобния Йоан Дамаскин е спомогнал за широкото признание на ангелологията на свети Дионисий. 

*КОЙ Е СВ. ДИОНИСИЙ
По времето, когато св. апостол Павел бил в Атина (вж. Деян.17:16-34), за място на своята проповед избрал Ареопага. Тук той проповядвал за Христовото възкресение и за страшния Христов съд. Много от слушателите се отнесли недоверчиво към новото учение. Имало и такива, които повярвали на думите на св. апостол и се обърнали към Христос. Между тях бил и Дионисий, член на Ареопага, т.е. на Върховния съвет на Атина.
След проповедта на св. ап. Павел, Дионисий разбрал, че учението, което чул е наистина божествено, но не се кръстил веднага. Това не останало скрито за св. ап. Павел. На излизане от Атина той срещнал един сляп човек, когото изцелил. Апостолът пратил този човек при Дионисий, за да може свидетелството на чудесното изцеление да го накара по-бързо да приеме св. Кръщение. И наистина Дионисий Ареопагит се кръстил с целия си дом.
След кръщението св. Дионисий следвал ап. Павел неотлъчно три години като негов ученик. Лично св. ап. Павел го ръкоположил за епископ на Атина. Също като своя учител и св. Дионисий Ареопагит загинал мъченически за вярата.
Автор е на знаменитите богословски съчинения “За небесната йерархия” и “За Божиите имена”. Неговата памет Църквата почита на 3 октомври.

Няма коментари:

Публикуване на коментар