понеделник, 15 февруари 2010 г.

Кредитните карти на древния свят

Йеродякон Петър Граматиков

Публикувано: сп. "Финанси", бр. 3 (19),
юли-септ. 2008, год. V, сс. 90-92.В античността е процъфтявала международната търговия. В Месопотамия по време на нововавилонското (халдейското) царство (626-539 г. пр. Хр.) търговията прониква навсякъде. Едрите търговци и лихвари се обединяват и създават своеобразни кантори или търговски къщи. По-големите от тях са в състояние да контролират икономическия живот. В търговията и лихварството, в “банковото”дело се включват и преселени от Навуходоносор юдеи. В Библията имаме свидетелства за увеличаване страдащите от социалната несправедливост, като луксът и излишествата са съпроводени с мизерия на широките народни слоеве: трупат се сребро и злато (Ис. 2:7), измамата и спекулацията се шири (Ос. 12:8; Мих. 2:1 сл.; Ам. 8:5), строят се домове, украсени със слонова кост (Ам. 3:15), жените на богатите се кичат с обеци, огърлици, гривни (Ис. 3:17-24), прибавя се къща към къща, нива след нива, тъй че по думите на пророка “за другите не оставят място”, сякаш само те са заселени на земята (Ис. 5:8).


Как точно въздействат върху организма ни минералите?


По този въпрос има много спорове и мнения, но нито едно от тези мнения не може да отрече напълно въздействието им. Живият организъм /човека/ и кристалите /скъпоценните камъни/ са самоорганизиращи системи, между тях съществуват много прилики: най-съществената от тях е, че реагират на външно въздействие. Организмите приемат отвън енергия и я трансформират. Кристалите също преобразуват топлинната енергия в електрична /турмалин/, светлинната – в кохерентни лъчи – източник на лазер /рубин/. Кристалите непрекъснато си взаимодействат с околната среда и изпращат информация. А, съществува ли информационен обмен между кристала и човека? Да! И това се установява чрез явлението биолокация /радиоестезия/. Над 90% от хората имат биолокационни способности. Подложени на силно налягане, минералите, от които са изградени скъпоценните камъни, отделят електрически заряд, а при не особено високи температури – и лъчение; това са физически процеси, а според опита на лечителите положителното влияние на кристалите върху човека се дължи както на тези процеси, така и на основните им минерални съставки. Скъпоценните камъни се възприемат като носители на електро-магнитна енергия, която пряко влияе върху процесите в тялото. Кристалите създават в организма и непосредствено около него равновесие на йоните, излъчват светлинни честоти и по този начин въздействат на организма ни. Езотеричната алтернативна медицина твърди, че скъпоценните камъни си взаимодействат с енергийното поле на тялото посредством трайния контакт с кожата. В езотеричната терапия със скъпоценни камъни се добавя и значението на цвета им. Той се възприема като честота на светлината, която пряко влияе върху жлезите с вътрешна секреция и биохимичните процеси в организма. Същевременно на цветовете, които също са резултат от химически процеси се приписва и рефлекторно въздействие върху химическия обмен в организма, а от там и върху емоционалните състояния.


Древните големи бизнес-магнати са притежавали различни категории кредитни карти. Тези карти са играели жизненоважна роля в отделните сфери на приложение, като златна карта, сребърна карта, платинена карта. Карти със сравнително по-ниска категория като, напр. бронза, слоновата кост и никела, също са били символ за статуса на притежателя си. Всичко това ни напомня за една световна търговска организация със съответствуащите на нея социо-икономическа структура и база.


Фиг, 1. Остраки за полученомаслинено масло от древен Израел:


а/ от Самария: “В 10-та година от Аза за Гадиау доставено 1 нбл фино масл. Масло”;


б/ от Тел касиле: “На царя хиляда и сто (мери) масл. Масло” (от IX-VIII в.)


Тази хипотеза е изградена на анализ на определени печати с особени характеристики. Тези печати притежават редица общи черти, макар да идват от различни части на света. Тяхната хомогенна природа и универсална роля предизвикват експертите да съсредоточат мненията си около твърдението, че тяхното изготвяне и разпространение е било отговорност на една контролираща институция, на което се дължи и еднаквостта в оформянето им във всяко кътче на древния свят. Тяхната търговска стойност и подобие, както и археологическото им разкриване в най-раалични части на света, подкрепят тази теория.


Мнението на експертите е, че подобно организирано тяло – синдикална организация - може да се изгради на база на религията, което се доказва от тесните връзки между търговците и храмовете или манастирите, които подсигорявали търговския монопол. Това била една ситуация на взаимноизгодно сътрудничество и интерес на държава и църква. Международната търговия, дори когато е трназитна, е източник на приходи за царската хазна (засвидетелствувано и в старозаветните книги 3 Царств. 10:15; 1 Ездр. 4:20). Тя е и царски монопол, като още от 3-то хилядолетие пр. Хр. месопотамските царе имат свои собствени търговски кервани. Редица царе сключват договори с едри търговци срещу част от печалбата (Вавилон, Кипър, Угарит), като има група на “царските търговци”, която изпълнявала дипломатически поръчки.


В този контекст, специалистите точно идентифицират тези печати като кредитните карти на човека от античността и неговата търговия. Тяхното значение било трояко: първо, то било подтвърждаващо; второ, те представлявали своего рода документ; трето, се използвали като монетарни средства. След като преминавали опасните пътища и препятствията по тях като схватки с пирати и разбойници, търговските представители показвали един-другиго своите печати. Това се считало за жест на приветствие и разкривало самоличността на двете страни. Впоследствие тези печати били ползвани като начин за удостоверяване при получаване на стоки, който обичай е съхранен и днес в Близкия Изток. Също така те били давани на търговците като жетон за обещаната сума, която била дължима за някоя сделка.


Фиг. 2:


Отляво печат от израилския град Мегидо, VIII в. пр. Хр.: “На Шема, министър (евед= букв. Слуга) на (царя) Йеровоам”


Отдясно печат от VI в. пр. Хр.: “На Гедалйа (Годолия), който е над дома”


Библиография:


1. Chakrabarti, K. Dilip. The External Trade of Indus Civilization. New Delhi: Munshiram Manoharlal publishers Pvt. Ltd, 1990.
2. Hawkes, Jacuetta. The World of the Past. New York: Alfred. A. Khopf, 1971.
3. Jaiazbhoy, A.r. Origin and Spread of Ancient Civilization. Karachi: Menander publications Pakistan, 1982 Rev-ed 1994.
4. Petreson, A. Frederick. Ancient Mexico. London: Rukin house, George Allen & Unwin Ltd, Museum Street 1959.
5. Pierfrancesco Callieri with contributions by Elizabeth Errington, Ricardo Garbini, Philippe Gignoux, Nicholas Sims-Williams, Wladimir Zwalf. Seal and Sealing (4th Century BC-11th Century AD). Naples: Istituto University Orientale di Napoli 1997.
6. Shaheen, Mobina (Samanabad College for Women, Lahore, Pakistan M.A. (Arch.), Credit Cards in Ancient Times, - Anistoriton, V023, 1 September 2002.
7. Шиваров, проф.протпрезв. Николай, Библейска археология, Синодално Издателство, София, 1992.


Уеблиография:

Никлева, Мишел. “СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ”
http://www.astrohoroscope.info/.

Няма коментари:

Публикуване на коментар