понеделник, 22 февруари 2010 г.

БИБЛЕЙСКАТА ЕТИМОЛОГИЯ НА ТЕРМИНА “КЛЪСТЪР”

йеродякон Петър ГРАМАТИКОВ

БИБЛЕЙСКАТА ЕТИМОЛОГИЯ НА ТЕРМИНА “КЛЪСТЪР”

Като бизнес термин ни насочва към единството на даден продукт с мултифасетна многопосочна ориентация в определена сфера/област на икономическа дейност и обемащ редица услуги и дейности “напр. “туристически клъстър”).
В буквален превод от английски език означава ГРОЗД ( Bunch, cluster = чепка грозде; bunch of grapes, grape cluster, sumphoricarpous = с плодове на ГРОЗДове бот.).

Религиозната символика, съдържаща се в “грозда”, “Божият виноград”, е богата и многопластова. Тя ни отпраща към проблематиката на единството Божие. Интересни изводи прави един ортодоксален равин – Макс Вертхаймер, който сравнява християнското учение за Троичния Бог с юдаистичното разбиране за Господа, като в крайна сметка го довежда до приемане на християнската вяра. Сред еврейския народ широко е разпространено монотеистичното молитвено утвърждаване: “Шема Исраел, Адонай Елохену, Адонай Еход”. Тази популярна молитва от дълбока древност се поставя в нарочни молитвени кутийки /филактерии/.

Думата “Еход” означава “един”. Именно върху нея е основана доктрината за единството на Иехова (Иахве) във философията на религията на юдаизма. Хилядолетия се е считало, че “еход” обозначава абсолютно единство, но Вертхаймер установява, че това разбиране е дълбоко погрешно. Тази дума означава не абсолютно , а съставно единство. Горното твърдение можем да илюстрираме по следния начин: 1/ Адам и Ева станали една плът, на иврит “босор-еход”, което е тъкмо съставно единство; Моисей изпраща 12 разузнавачи в Ханаан, които при завръщането си носели лозова клонка (срв. Книга Числа 13 гл.), нар. на иврит “ешкол-еход”, макар да съдържа в себе си стотици гроздови зърна и семки.

Единството на Единия Троичен Бог има своя паралел в съставното единство на човешкия род. Ние сме призовани да живеем в единство с ближните си и да се примирим с тях, като само по този път ще се примирим с нашия Творец и ще почистим замъгления образ и подобие Божии, които са вложени в човека от сътворението, ще възвърнем своето предгреховно състояние на духа и тялото.

Няма коментари:

Публикуване на коментар